COMUNICATS URGENTS PER ALS CORS

Cal lliurar les factures i justificants 2020 ……………

que no hagin estat entregats encara

______________________________________________________