COMUNICATS URGENTS PER ALS CORS

SENSE COMUNICATS

______________________________________________________

Darrers avisos

Quotes 2020 El dia 20/04/2020 es passen a cobrament als cors les Quotes 2020 de l’ Agrupació Coral.