AJUTS I JUSTIFICACIÓ

Ajuts per Concerts i Activitats

Models de factures

Logotips

Concerts i Activitats (esquema)

Actualment, tenim alguns apartats en procés d’actualització. Aviat activarem els enllaços a:

Lliurament de factures, cartells i programes

Models de cartells i programes

Organització

El Coro Amatza a Les Planes d'Hostòles.