CONCERTS PROPIS

Els anomenats Concerts Propis dels Cors, concretament, els que poden rebre ajut, segueixen uns requeriments de qualitat i d’innovació, entre altres, definits de comú acord entre l’Agrupació Coral i les institucions que ens donen suport, en base als quals se’ns atorga una subvenció.

Els concerts propis poden ser, un concert de la coral, o l’acompanyament d’una missa seguida de petit concert, o la presentació d’algunes peces del repertori del cor en un concert de terna coral (organitzat per un altre cor) dins la Temporada de concerts de l’Agrupació Coral.

Entre el repertori del programa de concert, hi sol haver, entre altres, les peces que la coral incorpora de bell nou l’any en curs i que representen, alhora, un repte per elevar el nivell musical del cor.

El concert, per rebre suport, econòmic ha d’haver estat presentat prèviament amb  un cartell  de difusió  a la localitat, o públicament per mitjans telemàtics (e-mail, xarxes socials, …), o anar acompanyat d’un programa de mà repartit al públic assistent.

El Coro Amatza a Les Planes d'Hostòles.