TEMPORADA DE CONCERTS

És un cicle de concerts, a cadascun d’ells hi participen 3 corals de la nostra Federació.
L’organització del concert a la localitat, que és allò que és subvencionat, va a càrrec de la coral amfitriona. Amb comunicació prèvia a Agrupació Coral s’hi pot incorporar alguna coral de fora o no membre de l’Agrupació Coral amb motiu d’un intercanvi o d’una invitació especial.
Els Concerts estan repartits al llarg de l’any i s’organitzen en diverses localitats de les
Comarques de Girona.
Agrupació Coral demana als cors que sempre que sigui possible el programa presenti
algunes peces noves o poc escoltades, per donar a conèixer al públic i a les altres
corals.

El Coro Amatza a Les Planes d'Hostòles.