APLECS I TROBADES

Agrupació Coral organitza a petició dels cors i en col·laboració amb una coral amfitriona uns punts de trobada dels cantaires de la nostra federació, respectant quatre segments d’edat: Infantils, Joves, Adults i Sèniors.

El Coro Amatza a Les Planes d'Hostòles.