MOSTRES CORALS

Cicle de Concerts Monogràfics repartit al llarg de l’any. L’organització corre a càrrec
dels cors que ho sol.liciten, seguint els criteris que es defineixen per a cada mostra.
MOSTRA DE CANTS DE L’ESPERIT I POLIFONIA RELIGIOSA
La Mostra Coral de Cants de l‘Esperit, és una mostra de música coral de caràcter íntim
i obert a diverses cultures, en general les més properes de l’arc mediterrani. A mode
d’exemple, a més de corals de casa nostra, hi han participat cors d’altres països, un cor
ortodox a capella, un grup vocal del Marroc… Animem als cors de l’Agrupació Coral a
organitzar aquesta mostra a qualsevol localitat que es consideri adient.

De vegades, degut a la tradició catòlica arrelada a casa nostra, aquesta mostra també es presenta com a Mostra de Música sacra i Polifonia religiosa. Té lloc a
l’església dels Dolors de Girona i compta amb la col·laboració de la confraria dels Dolors, al Barri Vell de Girona.

MOSTRA DE CARAMELLES
Agrupació Coral ha anat recuperant i recopilant partitures d’un bon nombre de
Caramelles. Aquestes partitures s’han fet arribar a les corals de la demarcació que les
han demanat i les han incorporat al seu repertori.
En el repertori que presenten els cors que participen d’aquesta mostra, destaquen les
caramelles i els goigs a més d’altres cançons cantades de molt antic. S’hi afegeixen
també cançons de gresca, cançons tradicionals i algunes corals presenten algun
popurri com es feia abans, amb temes a actuals, gràcies a l’interès de compositors
amateurs i directors interessats en aquesta música tradicional.

MOSTRA D’HAVANERES I CANTS MARINERS
Especialitzada en la temàtica senyalada, des d’Agrupació Coral es promou que els cors
interpretin havaneres incorporades a l’anomenada música culta moderna, així com la
presentació d’havaneres de nova creació harmonitzades per a cor, a més de les
havaneres més conegudes que al públic els agrada d’escoltar.

L’interès dels cors en la participació i organització d’aquesta mostra, han fet que s’hagués de doblar en dues edicions anuals.

MOSTRA DE SARDANES I MÚSICA CATALANA
Mostra dedicada sobretot a la sardana cantada, que té un pes específic important en la nostra cultura. Es poden escoltar diverses sardanes més antigues i més modernes o de nova creació. Sovint, juntament amb les sardanes, s’inclouen també peces clau de la nostra música popular i tradicional, harmonitzades per a cor.

MOSTRA DE NADAL
La Mostra Coral de Nadal és evidentment el marc ideal per a cantar les populars
nadales: nadales catalanes o nadales conegudes d’arreu del món. Però tot i així procurem incentivar que els cors presentin cançons diferents d’arreu, en el seu idioma original, si s’escau. Alhora, també proposem que s’interpretin cançons modernes o poc conegudes, per ampliar repertoris i donar a conèixer noves peces al públic.

El Coro Amatza a Les Planes d'Hostòles.